KSW 26: Karty sędziowskie! |

Grzegorz Szczepanik

Marzec 23, 2014

KSW 26: Karty sędziowskie!

Michał Materla vs. Jay Silva

Marcin Różalski vs. Nick Rossborough

Artur Sowiński vs. Anzor Azhiev

Goran Relijic vs. Karol Celiński

Kamila Porczyk vs. Iryna Sharapenko

Paweł Słowiński vs. Michał Andryszak

Jakub Kowalewicz vs. Sergej Grecicho

Arbi Shamaev vs. Helson Henriques